Menu Toggle
PL
  • EN
  • HE
  • DE
  • RU

Regulamin
Regulamin

Warunki korzystania ze stron internetowych Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean:
https://www.nyx-hotels-cyprus.pl

Użytkownicy mają dostęp do informacji i materiałów na naszej stronie internetowej wyłącznie do użytku osobistego. Nie zezwalamy na modyfikowanie, kopiowanie ani w inny sposób rozpowszechnianie dokumentów i treści Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, w tym tekstu i grafiki, bez wyraźnej zgody Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean.

Wyłączenie odpowiedzialności

Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tym serwerze były dokładne. Jednakże, Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, co do ich dokładności, poprawności i kompletności. Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean nie ponosi odpowiedzialności za treści zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza lub w jakikolwiek inny sposób. Wzmianki o produktach lub usługach stron trzecich mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość lub wykorzystanie tych produktów i usług.

Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w związku ze stroną internetową i jej użytkowaniem. Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności treści niniejszej strony internetowej lub treści stron powiązanych z tą stroną i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za (i) błędy, pomyłki lub nieścisłości treści, (ii) obrażenia ciała lub szkody majątkowe jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z dostępu do naszej strony internetowej i korzystania z niej, (iii) nieautoryzowanego dostępu do naszych bezpiecznych serwerów i/lub wszelkich danych osobowych i/lub informacji finansowych lub korzystania z nich w nim przechowywane, (iv) jakiekolwiek przerwanie lub zaprzestanie transmisji do lub z naszej strony internetowej, (v) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie lub podobne, które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem naszej strony internetowej przez jakąkolwiek stronę trzecią, i/lub (vi) wszelkich błędów lub zaniedbań w treściach lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju powstałych w wyniku korzystania z treści opublikowanych, przesłanych pocztą elektroniczną, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Strony.

Prawo autorskie

Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, zdjęcia, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie są własnością Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, jej licencjodawców lub dostawców treści oraz są chronione przez Cypr i międzynarodowe prawa autorskie. Kompilacja wszystkich treści na tej stronie jest wyłączną własnością Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean i jest chroniona przez Cypr oraz międzynarodowe prawa autorskie. Całe oprogramowanie używane na tej stronie jest własnością Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean lub jej dostawców oprogramowania lub twórców stron internetowych i jest chronione przez Cypr i międzynarodowe prawa autorskie.

Znaki towarowe

Znaki towarowe i wszystkie inne znaki, które pojawiają się w związku z usługami i produktami opisanymi na tej stronie należą do Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean lub odpowiednich właścicieli takich znaków i są chronione przez Cypr i międzynarodowe przepisy dotyczące znaków towarowych. Używanie któregokolwiek z tych znaków bez wyraźnej pisemnej zgody Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean lub właścicieli znaków, w zależności od przypadku, jest surowo zabronione.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub szkody wynikające z korzystania ze Strony, niezależnie od tego, czy wynika to z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego, czy z jakiegokolwiek innego tytułu prawnego. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się chronić, rekompensować i utrzymywać w stanie nienaruszonym produkty Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, kosztami lub zadłużeniem oraz wydatkami (w tym, między innymi, z tytułu honorariów adwokackich) wynikającymi z: (i) korzystania ze strony internetowej i dostępu do niej; (ii) naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Noty Prawnej; lub (iii) naruszenia któregokolwiek prawa stron trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, własności lub prawa do prywatności. Obowiązek ten związany z obroną i ochroną ubezpieczeniową pozostanie niezmieniony w czasie obowiązywania niniejszej Informacji prawnej i korzystania ze strony internetowej.

Ogólne

Niniejsza informacja prawna podlega prawu cypryjskiemu, bez względu na konflikt w przepisach prawa. Wszelkie roszczenia lub spory między tobą a Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, które powstają w całości lub w części ze strony internetowej, będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy na Cyprze. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej noty prawnej zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszego zawiadomienia, które pozostaną w mocy.

Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej nocie prawnej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z treścią niniejszej noty prawnej w przypadku jakichkolwiek zmian. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na niniejszą notę prawną i wszelkie przyszłe poprawki.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Dokument ten został zmodyfikowany po raz ostatni 1 lutego 2023 r.

© Prawo autorskie 2016 - 2024 Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean. Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 2023 - 2024 NYX by Fattal Hotel Chain